2021. évi KATA változások

2020-07-27 08:00

A kormány 2021.01.01-től szigorít a KATÁ-s vállalkozásoknál a bujtatott munkaszerződések miatt. De mik is ezek a változások:
  1. Egy magánszemély csak egyetlen jogviszonyában lehet kisadózó (2012. évi CXLVII. törvény 7.§. 1a. pont). Tehát, aki eddig egyéni vállalkozóként és egy vagy több Bt-ben is kültagként kisadózó volt, január 1-vel már csak egy helyen maradhat meg a kisadózóként.
  2. Amennyiben az év elejétől összesítve 3 millió Ft-ot meghaladó összeget számláz le egy ügyfélnek, abban az esetben a 3 millió Ft-ot meghaladó összeg feletti rész után 40 %-os adót kell fizetni a számla befogadójának (2012. évi CXLVII. törvény 8.§. 6c. pont)! Itt vannak kivételek. Ha Egészségbiztosítási Alapnak (pl. orvosok) vagy költségvetési szervnek számláznak, akkor lehet 3 millió Ft felett is, nem kell a 40 %-os adót fizetni.  
  3. Kapcsolt vállalkozás részére történő számlázás esetén az egész bevétel után 40 %-os adót fizet a számla befogadója. Kiemelném, hogy az első Ft-tól, itt nincs 3 millió Ft-os határ említve, illetve nincs kivétel, ha Egészségbiztosítási Alapnak vagy költségvetési szervnek számláznak (2012. évi CXLVII. törvény 8.§. 6a. pont)!  
 
Fontos tisztázni, mi is az a kapcsolt vállalkozás? A társasági adó törvény 4. §. 23. pontja határozza meg. Akkor beszélünk kapcsolt vállalkozásról, ha az egyik cég a másik cégnél közvetlenül vagy közvetetten többségi – legalább 50 %-os - befolyással bír. Hogy lehet befolyásolni egy céget?  Pl. leggyakrabban a szavazatokkal. Egy cég tulajdonosai általában a jegyzett tőkéjük arányában rendelkeznek szavazati joggal. Hogy még bonyolultabb legyen, a közeli hozzátartozók (házastárs, egyenesági rokon, testvér) szavazatát össze kell adni. Így két cégnél, ahol az egyikben a férj 100 %-os tulajdonos, a másikban a feleség, a két céget kapcsolt vállalkozásnak kell tekinteni! Ha nem érti, nem Önben van a hiba. Ez egy bonyolult téma, de a könyvelője meg tudja válaszolni, van-e kapcsolt vállalkozás az üzleti partnerei között.
 
Fontos megjegyeznem, hogy ezek a változások csak 2021.01.01-én lépnek életbe. Már most sokan próbálnak „nyomást gyakorolni” a kormányra ennek megváltoztatása miatt. Volt is rá példa, hogy a nyáron elfogadott törvényt novemberben módosították, törölték. Talán most is ez fog történni! De ha nem, év végén feltétlenül konzultáljon könyvelőjével!